تور آموزشی تهران-تفلیس

اولین تور آموزشی بین المللی برای مهندسین عزیز با پیشنهاد و همت مهندس زاهدی در سال ۱۳۹۶ با حضور ۱۵ نفر از مهندسین جوان و همکاری و حضور مسئولین جهاد دانشگاهی برگزار شد. هدف از برگزاری تورهای خارجی آشنایی  عزیزان با شرکت ها و تجهیزات جدید با استاندارد بین المللی است.


گروه آموزشی مهندس زاهدی
2021 © Tidaar Group. All Rights Reserved