تور آموزشی تهران-دبی

دومین تور آموزشی بین المللی با حضور بیش از ۵۰ نفر از مهندسین جوان و مسئولین جهاددانشگاهی درسال ۱۳۹۶ با موفقیت برگزار شد. در این دوره هنرجویان مرحله اول دوره آموزشی را در تهران گذراندند، مرحله دوم که شامل آموزش و بازدید از نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی ایدک دبی بود با حضور مهندس زاهدی و معرفی تجهیزات بروز موجود در نمایشگاه، به صورت تخصصی برگزار گردید.


گروه آموزشی مهندس زاهدی
2021 © Tidaar Group. All Rights Reserved